Reparationer och Service

Från och med Februari 2024 har vi överlåtit Reparationer och Service till ALC EF. 

Vår medarbetare sedan många år har genomgått utbildning på fabriken som tillverkade BCD650, och är kompetent att utföra reparationer.
Du hittar hemsidan via knappen nedan.


Biolight AB avvecklas.

För Medicintekniska produkter har sedan några år en ny lagstiftning införts, som ersätter det tidigare direktivet. Biolight AB påbörjade övergången till den nya lagen, men under pandemin kunde detta arbete inte upprätthållas.

Till följd av detta förlorade Biolight licensen för BCD650, och efter noga undersökningar visade det sig ekonomiskt ohållbart att upprätta en ny licens.

Det är därför med sorg vi måste meddela att Biolight AB påbörjar sin avveckling under 2024. 

För information om de apparater som finns producerade hänvisar vi till ALC.