Reparationer och Service

Från och med Februari 2024 har vi överlåtit Reparationer och Service till ALC EF. 

Vår medarbetare sedan många år har genomgått utbildning på fabriken som tillverkade BCD650, och är kompetent att utföra reparationer.
Du hittar hemsidan via knappen nedan.

Nyproducerade BCD650

Det finns ett antal nyproducerade BCD650 som Biolight AB inte ägde rätt att sälja pga att licensen för apparaten löpte ut.
 
Kontakta ALC EF för information om vem som äger rätt att sälja dessa, och för att få prisuppgift.


Att tänka på vid andrahandsköp:

Om du planerar ett köp av en begagnad Biolight, var noga med att kontrollera följande:
  1. Modell BCD640 (vit färg) togs ur produktion 2012. Dessa apparater går EJ att reparera, och det finns EJ möjlighet att fylla på programkorten som hörde till denna modell. Köp endast den silverfärgade modellen BCD650. Dessa går att få reparerade och har ingen begränsning i form av programkort.

  2. Finns repor/skador på behandlingsytan? I så fall riskeras ljuset att brytas på fel sätt, och apparatens effektivitet försämras.

  3. Böj på kabeln som går in i apparaten. Skaka FÖRSIKTIGT på apparaten.
    Uppstår glapp? I så fall måste apparaten repareras.

  4. Kontrollera att lamporna lyser under ett program. De infraröda lamporna kan inte ögat se, men en kamera kan, se på behandlingytan genom t.ex. mobilkameran i ett mörkt rum under sekvens då IR-lamporna lyser. Skall synas som ömsom vertikala ömsom horisontella rader av blålila lampor.Biolight AB avvecklas.

För Medicintekniska produkter har sedan några år en ny lagstiftning införts, som ersätter det tidigare direktivet. Biolight AB påbörjade övergången till den nya lagen, men under pandemin kunde detta arbete inte upprätthållas.

Till följd av detta förlorade Biolight licensen för BCD650, och efter noga undersökningar visade det sig ekonomiskt ohållbart att upprätta en ny licens.

Det är därför med sorg vi måste meddela att Biolight AB påbörjar sin avveckling under 2024. 

För information om de apparater som finns producerade hänvisar vi till ALC.